POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVY V OKOLNÍCH FARNOSTECH

11. března - proběhla postní duchovní obnova v Boskovicích

 • Duchovní obnovu vedl P. Michal Seknička, farář v Brně-Řečkovicích
 • Záznam přednášek si můžete poslechnout:
 • 1. přednáška - Křesťan a víra (9:40) - ZDE
 • 2. přednáška - Křesťan a církev (11:00) - ZDE
 • 3. přednáška - Křesťan a společnost (13:30) - ZDE

3. - 31. března - postní pátky v brněnské katedrále

 • každý postní pátek
 • Téma: Svátost křtu
 • Páteční program začne vždy v 17 hodin křížovou cestou a bude pokračovat v 17:30 mší svatou s promluvou k tématu křest od pozvaného hosta. Navazuje moderovaná adorace a Nikodémova noc, konec ve 20 hodin. 
 • Na YouTube kanálu Katedrála Petrov bude možné sledovat mši s promluvou. 

Témata promluv: 

 • 3. března Pokušení a hřích Pavel Šenkyřík, biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání 
 • 10. března Obrazy křtu v Bibli Jan Pacner, farář ve farnosti Brno-sv. Jakub 
 • 17. března Křestní symboly Michal Seknička, farář ve farnosti Brno-Řečkovice 
 • 24. března Kmotrovství Tomáš Koumal, farář ve farnosti Brno-dóm 
 • 31. března Křestní obřady Pavel Kafka, generální vikář