Adopce na dálku

"Adopce na dálku" je projekt, který založila Arcidiecézní charita Praha v roce 1993. Jedná se o cílenou pomoc konkrétním dětem, kterým dárce (jednotlivec, farnost, škola apod.) přispívá pevně stanovenou roční částkou. Cílem je umožnit vzdělání nejchudším dětem, které by z finančních důvodů do školy chodit nemohly. Část prostředků přispívá k rozvoji komunity, ve které dítě žije.  


Naše farnost, v rámci tohoto projektu, podporuje již od roku 2009 Meridu Namayanju z Ugandy, dnes už dvacetiletou studentku střední školy.

Merida má dva sourozence, se kterými žije u tety. Otec rodiny zemřel, když byly děti malé. Matka je HIV pozitivní a kvůli nemoci se již velmi dlouho nemůže o rodinu starat.

Finanční podpora Meridy činí ročně 7000 Kč. Tuto částku se nám zatím pokaždé podařilo vybrat na Jarmarku pro panenku, který jsme začali pořádat za tímto účelem.

Peníze utržené navíc posíláme tam, kde vnímáme aktuální potřebu. V posledních letech takto podporujeme Radio Proglas, TV Noe a fond PULS na podporu kněží a pastorace v brněnské diecézi.

Vytvořte si webové stránky zdarma!