ADOPCE NA DÁLKU

"Adopce na dálku" je projekt, který založila Arcidiecézní charita Praha v roce 1993. Jedná se o cílenou pomoc konkrétním dětem, kterým dárce (jednotlivec, farnost, škola apod.) přispívá pevně stanovenou roční částkou. Cílem je umožnit vzdělání nejchudším dětem, které by z finančních důvodů do školy chodit nemohly. Část prostředků přispívá k rozvoji komunity, ve které dítě žije.  


Naše farnost, v rámci tohoto projektu, podporuje od srpna 2022 další ugandskou dívku Joyce Nakalama.

Joyce je dobře vychovaná dívka, narozená 20. května 2005, s křesťanským vyznáním. Ráda si hraje se svými kamarády a sdílí s nimi svoje věci. Nedokáže sníst jídlo, aniž by z něho nedala alespoň něco svým kamarádům. Dívka má talent na vyprávění vtipů a díky tomu je ve svém okolí velmi oblíbena. Je bohabojná a chodí každou neděli do kostela, kde zpívá ve sboru a modlí se za svého otce, aby se vrátil domů. 

Joyce má 4 mladší sourozence a žijí pouze s matkou. Otec rodiny pracuje a žije na ostrovech, rodinu nevídá i několik měsíců. Otec se na ostrovech také podruhé oženil.

Matka prodává plodiny vypěstované na jejich pozemku, za tímto účelem také provozuje stánek u silnice, kde prodává zeleninu a sazenice. Rodina žije ve dvoupokojovém domě, všichni členové spí společně v jedné místnosti. Vaří si na palivovém dříví, které sbírají v blízkém lese. Vodu si nosí ze studny v kanystrech. Mají k dispozici toaletu postavenou z hlíny a koupelnu krytou banánovými listy. Ke svícení používají solární lampy. 

Joyce studuje 2. ročník SŠ a chtěla by se stát učitelkou. Je skvělé, že můžeme jako farnost podpořit tuto dívku a její rodinu. Mysleme na ně ale i v modlitbě.