Bohoslužby 23. - 30. ledna 2022

neděle, 23. ledna 2022 v 8:00

 • Třetí neděle v mezidobí 

 • za všechny živé i zemřelé farníky

pondělí, 24. ledna 2022

 • Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve  

úterý, 25. ledna 2022

 • Svátek Obrácení sv. apoštola Pavla

 • končí týden modliteb za jednotu křesťanů 

středa, 26. ledna 2022 v 16:30 (dětská mše sv.)

 • Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů, žáků sv. apoštola Pavla
 • za rodinu Vondálovu, Konečnou, Liznovu a za duše v očistci 

čtvrtek, 27. ledna 2022

 • sv. Anděly Mericiové, panny

pátek, 28. ledna 2022 v 16:00

 • Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 
 • za všechny živé i zemřelé farníky 

sobota, 29. ledna 2022

 • (sv. Sulpicia Severa) 

neděle, 30. ledna 2022 v 8:00

 • Čtvrtá neděle v mezidobí 

 • za všechny ty, kteří Boha opustili a ty, kteří Boha nepoznali, aby k němu našli cestu

Ohlášky 23. - 30. ledna 2022

Dnes, v neděli, 23. ledna, je sbírka na Bibli (ČBK). Všem dárcům a dobrodincům Pán Bůh odplať.

Vytvořte si webové stránky zdarma!