Farnost Vísky u Letovic

Katolický kostel svatého Michaela Archanděla je dominantou obce Vísky, která se nachází v blanenském okrese mezi městy Letovice a Boskovice. Jeho nejstarší části pamatují již 13. století a románský sloh. V této souvislosti je zajímavé, že první písemná zmínka o zdejším kostele je zaznamenána až v roce 1568. Na druhé straně se málokterý vesnický kostelík dnes může pochlubit gotickým zvonem. Z uvedených důvodů je zřejmě vísecký farní kostel sv. Michaela evidován v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky již od roku 1958. 

Jedná se o jednolodní, orientovanou, podélnou stavbu, která vznikla - jak již bylo uvedeno výše - ve 13. století a je tudíž románského původu. Dnes však vidíme kostel sv. Michaela v podobě, kterou mu vtiskla gotická přestavba, doplněná pozdějšími barokními úpravami. K severní straně lodi byla přistavěna kaple a sakristie. Na západní straně má kostel představenu čtyřbokou věž, kterou zdobí - na severní, jižní a západní straně - ve zvonicovém patře velká půlkruhová okna. Na východní straně věže zůstalo zachováno malé sdružené trojdílné románské okno s profilovaným ostěním.

Hlavní vchod tvoří profilovaný portál ve věži, nad nímž se nachází vitrážová podoba Krista. Nejvýraznější ozdobou kostela je ovšem kvádrová kamenná bosáž v omítce na nároží věže a na opěrácích gotického presbytáře. Mobiliář v interiéru kostela pochází převážně z období baroka. Na oltáři se nachází rozměrný obraz sv. Michaela, který kostelu věnoval v 19. století hrabě František Xaver Dietrichstein.  

Zajímavostí této sakrální památky je gotický zvon, o kterém se traduje, že je nejstarším dochovaným zvonem na Moravě. Na zvonu se nachází tajemný český nápis gotickou minuskulí, který byl zatím jen částečně rozluštěn.  

V chrámové předsíni je umístěn náhrobek Jindřicha Křeckého z Býšovce z roku 1518. Kostel sv. Michaela Archanděla ve Vískách je hřbitovní a jeho nejbližší okolí může posloužit také jako zajímavá vyhlídková plošina. V těsné blízkosti kostela se navíc sbíhají tři vísecké naučné stezky a můžete si zde prohlédnout také díla mladých sochařů ze dřeva i pískovce.