Evoluce a stvoření světa

Na začátek je dobré si uvědomit, že věda chápaná jako pronikání do zákonitostí světa a Božího stvoření světlem lidského rozumu není v rozporu s křesťanskou vírou. Dokonce je jedním z jejích plodů.

Pokud je vědecké poznání upřímné, otevřené a nezatížené ideologickými předsudky, tak nikdy nemohou jeho výsledky odporovat hodnotám víry a učení církve. Víra a věda totiž pohlíží na realitu světa z jiného úhlu pohledu. Neodporují si. Navzájem se doplňují.

Víra a bible mluví především o smyslu a hledají odpověď na otázku PROČ je svět takový, jaký je. Věda naproti tomu zkoumá JAK svět funguje a ptá se jen na jeho zákonitosti. Věda tedy nemůže zodpovědět ani vyvrátit otázku původu vesmíru a jeho Stvořitele. Může se maximálně přibližovat k poznání, jakým způsobem Stvořitel svět tvoří.

Papež František říká, že teorie velkého třesku a evoluce neodporují křesťanské víře. Jsou to jen hypotézy, snažící se popsat, jakým způsobem se stvořitelský akt a proces Boží projevuje. Koneckonců evoluce i velký třesk (pokud se jejich existence potvrdí) jsou samy Božím výtvorem a jeho způsobem tvoření vesmíru a světa.

Ve škole se učíme, že člověk se vyvinul z opice. Troufám si říct, že i tady platí totéž, co v předchozím textu. Bůh je Stvořitelem všech zvířat, i opic. Jestli se člověk vyvinul z opice, je jen další způsob zkoumání vědy, JAK svět funguje.

Papež František jednou řekl: "Když čteme v knize Genesis vyprávění o stvoření, hrozí nám, že si budeme představovat Boha jako kouzelníka, který je schopen kouzelnou hůlkou vytvořit všechno."

Papež František připomíná, že bibli nesmíme číst jako přírodovědeckou příručku nebo jako pohádkový příběh. Máme ji především rozjímat jako knihu víry, která namísto přesných popisů používá spoustu metaforických obrazů. Ty mají pomoci hledat odpověď na otázku víry: otázku po smyslu života, bytí a vesmíru.

První kniha bible Genesis by v případě čtení vědeckým okem mohla působit, že Boha popisuje jako kouzelníka, který tvoří v sedmi kalendářních dnech formou jakýchsi "mávnutí proutku". Ale o to v Genesis vůbec nejde. Ta svým poetickým příběhem vykresluje vesmír jako Stvořitelem chtěný prostor pro milovaného člověka.