Farní rada

Pastorační rada

Jedním z výsledků synody v naší farnosti bylo jmenování pastorační rady. K tomu došlo 22.dubna 2022. Níže jsou uvedeny oblasti důležité pro naši farnost a zástupci těchto oblastí.


Farní akce: Kateřina Pospíšilová, Ludmila Kolářová
Technické zajištění akcí: Petra Pospíšilová
Pastorace dětí: Hana Muchová, Veronika Pospíšilová, Karolína Heincová, Markéta Heincová
Pastorace mládeže: Anna Širůčková, Marcela Vondálová, Miloslav Šmeral ml.
Farní zpravodaj a web: Anna Širůčková, Marcela Vondálová
Lektoři: Filip Staněk
Ministranti: Miloslav Šmeral ml., Filip Staněk

Nemocní a nemohoucí ve farnosti: Marie Ševčíková

Farní zájezdy: Marie Konečná, Ludmila Kohoutková

Ekonomická rada

V březnu 2023 byla ustanovena nová ekonomická rada, kterou volili přítomní farníci.

V ekonomické radě farnosti jsou:

 • Marie Kohoutková
 • Martin Mucha
 • Stanislav Páral
 • Milan Pospíšil
 • Jaroslav Staněk
 • Pavel Staněk
 • Jan Širůček
 • Jiří Veverka


Níže jsou rozepsány aktuální dílčí úkoly:

 • reklamace svatostánku a jeho oprava
 • ošetřování farního lesa (jedná se o dlouhodobou záležitost, koordinuje pan Stanislav Páral
 • řešení možností využívání fary pro farní aktivity
 • vymalování kostela