Ježíšovy zázraky

Proč Ježíš často připomíná svým učedníkům, aby nešířili zprávy o jeho zázracích?

Na mnoha místech v Bibli Ježíš zakazuje svědkům zázraků, aby o nich mluvili. Zakazuje svým učedníků mluvit o tom, že je Mesiáš.

Ježíš nechtěl, aby jeho poslání bylo chápáno nesprávně a současně nemohl ani svým učedníkům zcela vyložit tajemství své osoby, dokud nedošlo k velikonočním událostem, tedy dokud nebyla objasněna skutečná povaha jeho poslání - vykoupení lidstva.