Misijní neděle

24.10.2021

Již v roce 1927 ustanovil Sv. otec Pius XI. na každou předposlední neděli v říjnu Světový den modliteb za misie, v České republice známý jako Misijní neděle. Tento den modliteb organizovaný Papežským misijním dílem šíření víry je spojen s finanční sbírkou, z níž se podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším. Oslavy misijní neděle začínají již v její předvečer, kdy jsme zváni k vytvoření společného MISIJNÍHO MOSTU MODLITBY. Ve stejný čas se věřící na celém světě modlí růženec či jakoukoli jinou modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě. 

V naší farnosti se koná Misijní neděle 24. října 2021. V předvečer Misijní neděle, tedy v sobotu 23. října ve 21 hodin, se v rámci Misijního mostu modlitby sejdeme v kostele ke společné modlitbě misijního růžence, případně je možné se k modlitbě připojit ve stejný čas ve svých domovech. 

Sbírka na misie proběhne v neděli 24. října při mši svaté nebo na ni můžete přispět koupí tzv. Misijního koláče. Koláč je pečivo, které se snadno rozděluje a rozdává těm, na kterých nám záleží a které máme rádi. A to je také poselství Misijního koláče - aby skrze naši pomoc, skrze naše dobré skutky, lidé na celém světě poznávali Ježíše Krista a radostnou zvěst evangelia. Koláče, buchty a jiné dobroty, které si sami napečeme, se budou prodávat venku před kostelem hned po skončení mše svaté. Každý z nás může pomoci tak, že upeče něco dobrého nebo si pak nějaké pečivo koupí. Kdo by chtěl upéct koláče nebo zákusky pro tento účel, může je donést už v sobotu 23. října v 16 hodin do kostela, kde uvítáme i pomoc s balením na tácky. Vybrané peníze poputují na Papežské misijní dílo.