Návštěva starších farníků

29.12.2022

Děti z mladší scholy navštívily několik starších farníků, kteří se již nedostanou do kostela. Setkání s nimi bylo velice milé a přínosné pro obě strany. 

Děkujeme paní Páralové, paní Veverkové, paní Tihounové, panu Strakovi a manželům Staňkovým, že jsme za nimi mohli přijít.